S elamat Hari Raya
Aidil Fitri

Maaf Zahir Batin

Kami #TeamRayaPerlis


kelabanakperlis@yahoo.com